Fick låg lön för 5 år sedan – utvisas nu

I sex år har Muhammad Golam Murshed arbetat på restauranger i Upp­sala, betalat skatt och aldrig tagit en krona i bidrag. Nu ska han ­utvisas då han under några månader för fem år sedan tjänade mindre än vad Migrationsverket kräver. Trots att myndigheten redan accepterat detta i ett beslut från år 2014.

– Jag har hela tiden velat göra saker på rätt sätt. Jag har försökt leva upp till alla regler och förväntningar som finns för att bli en bra medborgare i Sverige, säger Muhammad Golam Murshed.

Uppsalatidningen träffar honom på Dylan’s Grill på Vaksalagatan. Här jobbar Muhammad sedan ett år som ”shift leader”, vilket innebär att han leder arbetet, lagar mat och hjälper till med alla tänkbara sysslor i hamburger­restaurangen.

– Han är den bästa jobbare jag har. Ärlig, ansvarig, punktlig. Och en av de snällaste människor jag har träffat, säger Dylan Frantz som äger restaurangen och rekryterade Muhammad från Svenssons krogar, där de båda jobbat tillsammans tidigare.

Muhammad Golam Murshed har bott sju år i Sverige. Under fem av dem, 2012–2016, arbetade han som diskare på Svenssons krogar.

Låg lön några månader

– Han var alltid en stor tillgång. Jobbade stenhårt, säger David Åström, vd på Svenssons krogar.

Misstaget Muhammad gjorde var att han under sin första tid i Sverige trodde att det räckte med att hans genomsnittliga månadslön var 13 000 kronor. Det var för fem år sedan – när han parallellt med arbetet studerade på universitetet. Under ett antal månader 2012 och 2013 tjänade han därför under 13 000, vilket är vad som Migrationsverket ser som ”försörjningskrav”.

Hans dåvarande chef, David Åström, kontaktade själv Migrationsverket för att förklara vad som hänt. Migrationsverket accepterade förklaringen och beviljade i maj 2014 förlängt arbetstillstånd för år 2014–2016.

Muhammads fru anslöt då från hemlandet Bangladesh. De planerade för en framtid i Sverige. Sedan dess har Muhammad Golam Murshed med råge kompenserat för månaderna med låg lön. Under de fem åren på Svenssons krogar var hans genomsnittliga månadslön 17 000 kronor.

Nytt besked: avslag

Men när Muhammad ville förlänga sitt arbetstillstånd igen så fick han plötsligt nobben. Migrationsverket kan ”inte frångå att försörjningskravet under tidigare perioder inte är mött, oberoende av tidigare beviljanden”, skriver myndigheten i juni 2017 och syftar på samma månader som man tidigare, i beslutet från 2014, valt att se mellan fingrarna på. Enligt det nya beslutet måste han lämna landet inom fyra veckor.

– Jag känner inte att jag har gjort något fel mot det svenska samhället. Jag har tjänat och betalat mer skatt, räknat per år, än vad lagen säger att jag måste. Jag har aldrig tagit emot några bidrag utan betalat mina räkningar med pengarna som jag själv har tjänat, säger Muhammad som har överklagat sitt utvisningsbeslut och får stanna i Sverige de månader som överklagandet behandlas.

Han säger att väntan är som ett ”psykologiskt fängelse” men tänker kämpa in i det sista.

– Alla mina planer finns här i Sverige. I Bangladesh har jag ingenting. Jag är 32 år och måste börja från ingenstans, i sådant fall är mitt liv förstört, säger Muhammad Golam Murshed.

Ny praxis

Att Muhammad Golam Murshed utvisas beror på en ny, hårdare tillämpning av lagen. År 2015, efter att hans arbetstillstånd förlängdes första gången, slog Migrationsöverdomstolen fast att en person med arbetstillstånd måste tjäna över 13 000 kronor varje enskild månad.

– Det räcker inte att en persons inkomst når upp till försörjningskravet på årsbasis utan Migrationsverkets inställning är att man ska ha en månadsinkomst som man kan försörja sig på, mejlar Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.

Hur ser ni på att framtidsplanerna för Muhammad och hans fru, som kom till Sverige efter beslutet 2014, raseras på grund av att ert nya beslut går tvärt emot det förra?

– Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför vi nu gjort en annan bedömning men enligt lagstiftning och praxisbildande domar måste arbetstagaren ha en månadsinkomst som når upp till försörjningskravet.

Enligt advokat Henrik Stolare, som företräder den uppmärksammade Uppsala­familjen Ahmadi i ett liknande fall, är Muhammad Golam Mursheds situation långt ifrån unik.

”Fullständigt kaos”

– Det är fullständigt kaos i den här avdelningen av juridiken, ingen vet vad som gäller. Hundratals personer har hamnat i kläm på grund av den rigida tillämpningen. Det har lett till mer långt­gående konsekvenser än vad jag tror att Migrationsöverdomstolen insåg när de praxis­bildande domsluten kom, säger han.

– Tidigare kunde Migrationsverket titta på årsbasis, hade man tjänat tillräckligt under hela året så var det okej.

Henrik Stolare anser att den nuvarande tillämpningen är juridiskt tveksam.

– Är det rimligt att fatta ett andra beslut som underkänner ett tidigare beslut? Man får inte ändra gynnande förvaltningsrättsliga beslut hur som helst. Jag har dock inte sett något fall där detta prövas ännu.

Fredrik Dahlström

Fredrik Dahlström
http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/fick-lag-lon-for-5-ar-sedan-utvisas-nu-4685154.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: