Vi behöver en stopplag direkt

ALMEDALEN Nästan alla är överens om att de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare behöver stoppas. Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft. Men ännu har ingen förändring kommit till stånd och människor blir fortfarande utvisade.

– Läget är akut, sa Fredrik Voltaire, näringspolitisk chef på Almega, vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade i Almedalen.

Almegas medlemmar har kompetensbrist inom så skilda områden som it-sektorn, friskvård, sanering och mycket mer. Många av företagen skulle ta in medarbetare från tredje land om det bara var enklare. Och även fackförbundet Unionen understryker behovet av enklare regler för arbetskraftsinvandring.

– Efterfrågan och möjligheten att hitta rätt kompetens avgör möjligheterna till tillväxt, sa förbundsordförande Martin Linder.

Förödande utan arbetskraftsinvandring

I förra veckan hade Platsbanken 727 jobb inom skogs- och lantarbete ute.

– Det är jobb som ingen söker, sa Lena Liisa Tengblad, vd på SLA. Det hade varit förödande för det gröna näringslivet om vi inte hade möjlighet att rekrytera från tredje land. Men jag skulle önska att Migrationsverket blev lite mer flexibla när en anställning ska påbörjas.

De senaste åren har flera fall av utvisningar på bagatellartade grunder blivit uppmärksammade. Svenskt Näringsliv har tidigare skrivit om flera fall där tveksam byråkrati och krångligt regelverk har försvårat för företagare och deras arbetskraftsinvandrade medarbetare.

Tayyab Shabab som handplockades av arbetsgivaren Dynamo för sin spetskompetens inom systemutveckling har nu avvisats för att en tidigare arbetsgivare hade missat att betala in hans tjänstepension.

Syed Latif avvisades eftersom han sökte sitt jobb via LinkedIn och inte Arbetsförmedlingens platsbank.

IT-teknikern Rashid Khan nekas fortsatt arbetstillstånd för att han tjänade för lite när han under sin studietid arbetade som tidningsbud.

Det senaste fallet i den långa raden är Zhanar Sarsenbayeva, som nekas arbetstillstånd för att arbetsgivaren erbjöd henne anställning tre dagar för tidigt.

Oenighet kring tidsaspekt

Den här typen av utvisningar eller nekande av arbetstillstånd har fått skarp kritik från flera håll och bland de politiska makthavarna finns en stor samstämmighet kring att det bör få ett stopp. Men medan regeringspartierna vill invänta en ny lagstiftning, vill Centerpartiet ha en stopplag i avvaktan på utredningen.

– Det här behöver lösas nu nu nu! Vi måste införa en stopplag direkt, sa Johanna Jönsson, riksdagsledamot från Centerpartiet, på Svenskt Näringslivs seminarium. Socialdemokraterna måste stå till svars för de här utvisningarna.

Maria Ferm (MP) och Carina Ohlsson (S) hävdade att det inte är så enkelt. Maria Ferm poängterade att rådande lagstiftning kom till under Alliansens styre och menade att regeringen nu försöker ställa det som blev fel tillrätta.

– Man behöver förändra lagstiftningen och vi ska göra det så snabbt som möjligt, sa Maria Ferm, som menade att en stopplag inte är möjlig.

Komplicerad tillämpning

Frågan om hur regelverket ska tillämpas är komplicerad. Enligt Carina Ohlsson förlitar sig Migrationsverket på lagstiftningen, men de finns andra som menar att Migrationsverkets olika beslut grundar sig på en dom i Migrationsöverdomstolen som inte är tillämpbar i alla fall där den har använts. I Syed Latifs fall satte EU-kommissionen ner foten och ifrågasatte Sveriges tolkning av reglerna.

Kommissionen skrev bland annat: ”För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå.”

Oavsett vem som har rätt vad gäller rådande lagstiftning och tillämpningen av densamma är de flesta överens om att bagateller inte ska få avgöra om en eftertraktad medarbetare ska få arbetstillstånd. Regeringen har lagt en proposition om självrättelse och en ny lag förväntas träda ikraft innan årsskiftet. Det återstår att se om den löser alla knutar kring arbetskraftsinvandringen.

Stina Bengtsson
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetskraftsinvandring/vi-behover-en-stopplag-direkt_680875.html?utm_source=Facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ipa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.